Algemene leden vergadering

Geplaatst op 7-2-2016
Laatste wijziging: 2-5-2017

Link

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt één keer per jaar plaats. Hier brengt het bestuur verslag uit en verantwoording af over het afgelopen jaar. De kascommissie (bestaande uit twee personen) controleert het gevoerde beleid en adviseert de leden wel of niet decharge te verlenen. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de leden.

Leden kunnen zelf ook onderwerpen insturen; graag tenminste een week vóór de ALV! Wil je inspraak hebben over de vereniging - kom dan naar de ALV!

De volgende ALV zal plaats vinden voorjaar 2018.

Hieronder zijn de notulen te downloaden van de voorgaande ALV's.

- Downloaden notulen ALV 2017
- Download notulen 2e ALV 2016
- Download notulen ALV 2016
- Download notulen ALV 2015
- Download notulen ALV 2014
- Download notulen ALV 2013
- Download notulen ALV 2012
- Download notulen ALV 2011
- Download notulen ALV 2010
- Download notulen ALV 2006
- Download notulen 2e ALV 2004
- Download notulen ALV 2004
- Download notulen ALV 2003
- Download notulen ALV 2002
- Download notulen ALV 2001


Terug naar boven

Willekeurige foto

Wie is er online

Er zijn momenteel 2 gebruikers online:
2 onbekend

Nieuwe forum topics