Algemene leden vergadering

Door Rene - 7-2-'16, laatste wijziging: 13-1-'21

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt één keer per jaar plaats. Hier brengt het bestuur verslag uit en verantwoording af over het afgelopen jaar. De kascommissie (bestaande uit twee personen) controleert het gevoerde beleid en adviseert de leden wel of niet decharge te verlenen. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de leden.

Leden kunnen zelf ook onderwerpen insturen; graag tenminste een week vóór de ALV! Wil je inspraak hebben over de vereniging - kom dan naar de ALV!

Datum & tijdstip

De volgende ALV zal plaats vinden in 26 januari 2021, exacte datum wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven

Wil je meedoen aan de nieuwe ALV? Het is dan noodzakelijk dat je je inschrijft, lid bent en je contributie over 2020 betaald hebt. Inschrijven kan tot 25 januari 2021.

Je doet dit door een mail te sturen naar HVNALV2020@hotmail.com. In deze mail zet je:

  • je voor- en achternaam;
  • adres;
  • liefst je lidcode (nummer) (op je pasje, of je gegevens op de website via Leden, Inloggen, Gegevens wijzigen)

Je ontvangt dan voor de ALV een uitnodiging voor een digitale vergadering. Heb je deze nog niet van ons ontvangen op 25 januari? Laat het ons die dag dan even weten op datzelfde mailadres. Ben je later, dan kunnen we je deelname aan de ALV niet meer garanderen, het is ook voor ons nieuw!

Locatie

Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht (stad)

Agenda & stukken

Hier zijn de stukken die voor de komende ALV relevevant zijn.

Hieronder zijn de notulen te downloaden van de voorgaande ALV's.

- Download notulen ALV 2018 (concept)
- Download notulen ALV 2017
- Download notulen 2e ALV 2016
- Download notulen ALV 2016
- Download notulen ALV 2015
- Download notulen ALV 2014
- Download notulen ALV 2013
- Download notulen ALV 2012
- Download notulen ALV 2011
- Download notulen ALV 2010
- Download notulen ALV 2006
- Download notulen 2e ALV 2004
- Download notulen ALV 2004
- Download notulen ALV 2003
- Download notulen ALV 2002
- Download notulen ALV 2001


Terug naar boven

Willekeurige foto

Evenementen agenda

Fortenroute 30 mei

Nieuwe forum topics